Ouderinformatie

GGD-inspectie

Minimaal één maal per jaar komt de GGD Kinderopvang  langs op Ons Dorpje en voert een onverwachte inspectie uit. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de opvang zijn ingedeeld naar onder andere de volgende domeinen:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • OuderrechtMinimaal één maal per jaar komt de GGD Kinderopvang  langs op Ons Dorpje en voert een onverwachte inspectie uit. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de opvang zijn ingedeeld naar onder andere de volgende domeinen:
  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Ouderrecht

De jaarlijkse GGD-inspectierapporten kunt u vinden onder de volgende link:

KDV Ons Dorpje Saaftingestraat:
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=132337

Oudercommissie

Sinds 1 januari 2005 heeft kinderopvang Ons Dorpje een oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:
Vestiging Tussenmeer:
Raoul Guman (vader van Seraph -BSO- en Rihaan -peutergroep-)
Daisy van Ophuizen (moeder van Rae en Ean-BSO)
Isabel Lips (moeder van Alex -BSO- en Simon -peutergroep)
Geert-Jan Rietkerk (vader van Reinout -BSO)

De vestiging aan de Saaftingestraat heeft op dit moment geen oudercommissie. Volgens de wet kinderopvang is een oudercommissie gewenst maar niet verplicht tot 50 kinderen. Wel wordt de ouders advies gevraagd bij beleidswijzigingen, nieuwe tarieven etc.

Vertrouwenspersoon

Voor Kinderopvang Ons Dorpje is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft, niet terecht te kunnen bij medewerkers, leidinggevende of directie van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Naam: Wendy Withuis
Email: wendy.withuis@gmail.com

Registratienummer:

KDV Ons Dorpje Saaftingestraat: 913986938