Ouderinformatie

GGD-inspectie

Minimaal één maal per jaar komt de GGD Kinderopvang  langs de Oogappel b.v. en voert een onverwachte inspectie uit. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de opvang zijn ingedeeld naar onder andere de volgende domeinen:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Ouderrecht

De jaarlijkse GGD-inspectierapporten kunt u vinden onder de volgende link:

KDV De Oogappel B.V.:
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/07b24bad-df26-4e35-8a6e-135f2d1987ba

Oudercommissie

Sinds april 2019 heeft kinderopvang kinderopvang de Oogappel een oudercommissies.

Deze zijn direct bereikbaar via de mail:

oc.kdv.oogappel@gmail.com

Volgens de wet kinderopvang is een oudercommissie gewenst maar niet verplicht tot 50 kinderen. Wij zijn erg blij dat wij de commissie gevormd hebben voor wij op 50 kinderen zitten!

Vertrouwenspersoon

Voor kinderopvang de Oogappel is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft, niet terecht te kunnen bij medewerkers, leidinggevende of directie van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.

Naam: Daisy Koekoek
Email: daisy@sterkinkinderopvang.nl

Registratienummer:

KDV De Oogappel BV: 913986938