Huisregels

Kinderdagverblijf “ de Oogappel” is geopend van 7.30u tot 18.30u.

Brengtijden: 7.30u tot 9.30u
Haaltijden: 16.30u tot 18.00u

Verlengde opvang: 18.00u tot 18.30u

Wij hebben een bepaald dagprogramma en vinden het daarom van belang dat ouders de breng- en haaltijden in acht nemen. Het kan erg storend zijn als kinderen later binnen komen, en de kinderen vinden het afscheid nemen moeilijker. Mocht dit nu toch een keer voorkomen, dan worden wij daar graag van te voren van op de hoogte gebracht.

Ook wanneer u uw kind(eren) eerder ophaalt zouden wij dit graag willen weten, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat het kind wakker is en een schone toet en luier heeft.
Op de eerste dag dat u met uw kind op het Kinderdagverblijf komt, krijgt u van ons een overzicht met alle sluitingsdagen van dat jaar. Deze sluitingsdagen zijn niet meeberekend in de maandprijs.

Halen en brengen
Bij het brengen en ophalen door de ouders verwachten wij dat de ouders binnen komen en overdracht geven/krijgen aan/van een leidster.
Wij vragen u om bij het binnenkomen en verlaten van het Kinderdagverblijf, de deuren ten alle tijden goed gesloten te houden.

Ook graag blauwe slofjes aantrekken, of de schoenen uit. Dit i.v.m. de hygiëne.
Als u uw kind(eren) NA 18.30 uur ophaalt, dient u direct €10,- aan de betreffende leidsters te geven. Wij begrijpen dat u soms te maken heeft met overmacht, maar de leidsters worden betaald tot 18.30u, en willen dan ook graag naar huis. Zorg er desnoods voor dat u altijd iemand heeft die uw kind in zo’n geval kan ophalen.
Als uw kind door een ander opgehaald wordt en dit geeft u niet door, geven wij het kind niet mee.

Absentiemelding
Wanneer uw kind niet komt vragen wij u de leidsters daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Graag bellen voor 9.30u.
Telefoonnummers “de Oogappel”:
Saaftingestraat: 020-6673833

Oudercontacten
Het is belangrijk dat ouders de kennismakingsformulieren (deze krijgt u op de eerste dag) zo goed mogelijk invullen. Veranderingen in deze gegevens dienen direct doorgegeven te worden aan de leidsters van de groep.

Het is heel belangrijk dat wanneer het kind op “de Oogappel” verblijft, er altijd iemand van de ouders/verzorgers van het kind bereikbaar is. Dit in verband met vragen van de leidsters m.b.t. het kind, ziekte of nood. Zorg er dus voor dat de juiste telefoonnummers aanwezig zijn.
Een regelmatig contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Dit gebeurt dagelijks tijdens het brengen en ophalen van uw kind, één maal per jaar tijdens een ouderavond en eenmaal per jaar tijdens een oudergesprek. Mocht u eerder of vaker behoefte hebben aan een gesprek, kunt u dit altijd aangeven bij de leidsters van de groep van uw kind.

Elk kind krijgt op de groep zijn eigen bakje. Hierin zitten alleen spullen die toebehoren aan uw kind zoals reserve kleding, speen/knuffel. Controleer het bakje regelmatig op vieze kleding, informatie vanuit het kinderdagverblijf, traktaties. Vul de reserve kleding zonodig aan.

Ziekte
Een kind dat ziek is kan niet worden opgevangen door Kinderdagverblijf “de Oogappel”. Onder ziek zijn verstaan wij:
– Koorts van 38C en hoger.
– Besmettelijke ziektes als o.a. waterpokken (met vochtige blaasjes), onbehandelde schimmelinfecties, onbehandelde hoofdluis.
Verder houden wij bij ziektes de richtlijnen van de GGD aan. Inzage in dit protocol is uiteraard mogelijk; vraag het één van de leidsters.

Medicijngebruik
Als uw kind op het Kinderdagverblijf medicijnen moet gebruiken, bijvoorbeeld een af te maken antibiotica-kuur, vragen wij u een hiervoor bestemd formulier in te vullen en te tekenen.
Paracetamol (zetpillen) worden NIET gegeven aan de kinderen. Wij vragen u ook dit thuis niet te doen, alvorens uw kind naar het Kinderdagverblijf komt. Dit kan de koorts doen zakken, maar uw kind is dan nog steeds ziek.

Eten en drinken
Al het eten en drinken dat uw kind nuttigt over de dag, is inbegrepen. Speciale dieetvoeding kan eventueel worden aangeschaft, in overleg met de leiding. Bij Kinderdagverblijf “de Oogappel” eten de kinderen 2x in de week warm; op dinsdag en donderdag. Er wordt altijd gekookt met halal-vlees. De overige dagen eten de kinderen brood met gevarieerd broodbeleg. (zoet/hartig)
Wij proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met speciale dieet- of voedingswensen.
Ook wordt er elke dag vers fruit gegeven aan de kinderen.

Uitstapjes
Op de eerste dag dat uw kind komt krijgt u van ons het protocol “Uitstapjes kinderen”, waarin wij uw toestemming vragen betreft uitstapjes buiten de deur.

Kleding
In het algemeen is het prettig uw kind niet zijn of haar beste kleding aan te doen. Er wordt regelmatig buiten gespeeld, geknutseld en geverfd.

Draag het liefst kleding zonder koordjes of capuchon voor uw kind, dit i.v.m. verstikkingsgevaar.

Zorg dat uw kind altijd een setje reserve schone kleding in zijn/haar bakje heeft.
Als uw kind reservekleding van het Kinderdagverblijf heeft meegekregen, verwachten wij dit zo snel mogelijk, schoongewassen weer terug.

Verzekeringen
Voor verlies of beschadiging van kleding, speelgoed, sieraden etc. van kinderen en ouders is Kinderdagverblijf “de Oogappel” niet aansprakelijk.
U dient in principe WA-verzekerd te zijn en uw kind dient te vallen onder een zorgverzekering. Dit polisnummer vragen wij u in te vullen op de eerste dag dat uw kind Kinderdagverblijf “de Oogappel” bezoekt. In het geval dat er met uw kind een ongelukje gebeurt dat de leidsters zelf niet kunnen behandelen, zal er met uw kind naar de eerste hulp van een ziekenhuis worden gegaan. Daar zullen ze vragen naar het polisnummer van uw kind. Uiteraard zal u direct op de hoogte worden gesteld. De Oogappel heeft wel een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten in geval van ongevallen.

Ruilen/extra opvang
Als u één of meerdere dagen extra opvang wenst, of wilt ruilen, dient u dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te geven. Aanvraagformulieren betreft een extra dag en/of een ruildag kunt u vragen aan de leidsters. Afhankelijk van de bezetting en het aantal leidsters op die dag zullen wij dan kijken of dit mogelijk is, en dan ontvangt u het aanvraagformulier ingevuld terug. Mocht u dringend een ruildag nodig hebben dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende vestiging. Ruilen of extra dagen is alleen mogelijk als de bezettingsgraad het toelaat!!

Regels Met Betrekking tot Gezondheid en veiligheid

– Door middel van de intercom wordt de voordeur geopend. Let erop dat er géén voor jullie onbekende personen meelopen! Vraag gerust wie ze komen halen! Dit is geen brutaliteit maar het waarborgen van de veiligheid!
– Zorg ervoor dat grotere kinderen na het ophalen niet gaan rondrennen of iets dergelijks door het pand. Let op je kinderen zodra je ze hebt opgehaald!
– Ouders/verzorgers moeten bij het betreden van het KDV altijd blauwe
sloffen over de straatschoenen aan of de schoenen uit doen.
– Sluit altijd elke deur of hekje van de groep bij het binnenkomen of verlaten         van een groep/gang.
– De ouders/verzorgers moeten altijd hun tassen bij zich houden en niet op
de gang of op de grond laten slingeren. (i.v.m. sigaretten of medicijnen)
– Ouders/verzorgers moeten de gemakkelijk inklapbare kinderwagens zoveel mogelijk inklappen en zorgen dat hun kinderwagen netjes staat. Dus niet de kinderwagen in het midden van de gang neerzetten.
– Ouders/verzorgers moeten de jassen/schoenen van de kinderen opbergen bij de naam van het kind.

Buitenschoolse opvang
Mocht u graag willen dat uw kind naar onze Buitenschoolse Opvang gaat als het vier jaar is geworden, schrijft u zich daar dan op tijd voor in. Uiteraard hebben de kinderen van onze kinderdagverblijven voorrang op plaatsing op de BSO, maar inschrijving is wel degelijk nodig. Een inschrijfformulier kun je downloaden via onze website: http://www.kinderopvangdeoogappel.nl

Wij streven naar een veilige en hygiënische omgeving voor uw kind(eren), in combinatie met professionele medewerkers, en veel liefde voor het kind. Mocht u van mening zijn dat het toch aan iets ontbreekt, willen wij dit graag van u horen, zodat wij daar eventueel iets aan kunnen veranderen.