Groepsvorming

Kinderopvang de Oogappel BV bestaat sinds 1 oktober 2017 en biedt professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

KDV de Oogappel heeft twee horizontale groepen, namelijk:
– Babygroep van 0 jaar tot maximaal 2,5 jaar (Groene Appels)
– Peutergroep van 2 jaar tot 4 jaar (Gele Appels)

De doorstroming van Babygroep naar Peutergroep is afhankelijk van de behoefte van het kind en de groepsbezettingen. Vanaf 2 jaar kan het kind wennen op de peutergroep indien de ontwikkeling dit toelaat.